Vi utgrävningar under konstruktion.

Utjämning marken.

Transport av sand.